Houses

House Logo Alan Turing

            Alan Turing House          

House Logo William Shakespeare

    William Shakespeare House   

House Logo Marie Curie

            Marie Curie House         

 

 

 

 

 

 

 

House Logo Rosa Parks

           Rosa Parks House          

House Logo Mahatma Gandhi 

        Mahatma Gandhi House     

House Logo Virginia Woolf
           Virginia Woolf House